टप्पा क्र. 4

Comming Soon...

<%--by Chandrakant Dada Patil--%>

रुग्णालय

- जिल्हा पातळीवर 300 बेडचे रुग्णालय सुरु करण्यात येईल.

- यामध्ये मुख्यत्वे मेडिसिन, गायनॅक, ऑर्थोपेडिक, जनरल सर्जरी असे विभाग असतील.

- सरकारी आरोग्य योजना/मेडिक्लेम यामध्ये न बसणारे उपचार या रुग्णालयात सवलतीच्या दरात केले जातील.